Evo najhitnijih problema za vozače kamiona. I to nije posao

Objavljeno:

Kašnjenja u istovaru, dugo čekanje na ulazak u fabričke prostore, problemi u pronalaženju parking mjesta i sanitarnih čvorova neke su od najvećih pritužbi vozača kamiona. Iako su njihova radna pravila jasno definisana u nacionalnom i zakonodavstvu EU, ne postoji „propis koji detaljno opisuje pravila bezbednosti i zdravlja radnika u skladišnim objektima“. A posljedice ovog nedostatka mogu uskoro uticati na sve nas.

Značaj drumskog teretnog saobraćaja i vozača koji su u njemu uključeni višestruko je naglašen, posebno tokom pandemije. Udio drumskog saobraćaja u transportnim djelatnostima (isključujući pomorski i zračni transport) u EU ostaje oko 70% dugi niz godina.

Ozbiljnu prijetnju stanju u ovom sektoru predstavlja nedostatak vozača , koji već dostiže 600.000 u EU. (30 hiljada u Litvaniji). Starosna struktura ljudi koji danas rade na ovim pozicijama ne dozvoljava formulisanje optimističkih prognoza za budućnost, a mladi ljudi i žene nerado sjedaju za volan velikih vozila.

Najveće optužbe

Poljska fondacija “Truckers Life” odlučila je da pita za mišljenje vozača o njihovoj profesiji i problemima sa kojima se suočavaju. Evo rezultata njihovog rada – izvještaja “Dijagnostika sanitarnih i parking uslova u logističkim bazama u Poljskoj i Evropi”.

Tokom istraživanja vozači su zamoljeni da procijene odabrane logističke baze prema najvažnijim potrebama i nedostacima u pogledu sanitarnih i parking uslova. Vozači kamiona birali su objekte u Poljskoj, Njemačkoj, Holandiji, Francuskoj i Španiji.

Lista problema koje pominju transportni radnici je veoma duga. Među najtežima su naveli: nepoštivanje rasporeda vremena utovara/istovara, dugo čekanje čak i pri ulasku na teritoriju fabrike, kašnjenje u obaveštavanju, dugo traženje parking mesta, poteškoće u komunikaciji sa osobljem objekta i nedostatak adekvatnih sanitarni čvorovi.

Pogledajmo neke brojke: skoro 37 posto. ispitanici su rekli da su čekali više od 3 sata na istovar. 42 posto čekalo je isto vrijeme na učitavanje. vozači. Osim toga, ispitanici su često dokazivali da se u logističkom centru čeka i po nekoliko desetina sati.

Vozači su kritikovali i lošu dostupnost parking mesta – skoro polovina njih je dala najniže ocene (1 i 2) ovom aspektu delatnosti odabranog logističkog centra. Više od polovine predstavnika ove profesije (56,5%) nema pristup sanitarnim čvorovima.

Na pitanje šta im najviše nedostaje, najviše su naveli tuševe (53,5%), toalete (41,3%), kante za smeće (19,6%) i prodavnice (15,9%) i restorane brze hrane (13,1%).

Vrijedi dodati da vozači nisu imali pritužbi na sigurnosna pravila u zonama za utovar i istovar . Ogromna većina njih je uočila upotrebu kaciga, reflektirajućih prsluka i odgovarajuće obuće, a također nije uočila prebrzu vožnju i kretanje u zabranjenim područjima.

Izvještaj pokazuje da u oblasti sigurnosti vozači najčešće navode, na primjer:

  •     nečitke, zamagljene horizontalne oznake (linije),
  •     nedovoljno obeleženost ulaznih kapija i dozvoljenih parking mesta na parkiralištima službenih vozila u logističkom centru,
  •     nedostatak oznaka visine,
  •     teško čitljive karte,
  •     oznake lošeg kvaliteta (npr. prljavo, izbrisano).

“Nehumano postupanje”

Nalazi izvještaja podsjećaju na one sindikata vozača, kao što je udruženje Platforma Nacional Defensa Sector del Transporte, koje je, boreći se za podizanje standarda rada, svojevremeno pozvalo vozače da bojkotuju špansku luku Alcheiras jer su predstavnici tog sektora tamo bili “ljudski tretirani” .

Njemačko savezno udruženje za transport, logistiku i odlaganje robe (BGL) skrenulo je pažnju na “nehuman i neprihvatljiv” tretman vozača u logističkim centrima u kojima se vrši utovar i istovar. Kritikovan npr. činjenica da vozačima kamiona nije dozvoljeno korištenje toaleta i društvenih objekata. Stoga se čuju glasovi u vezi sa izmjenama zakona, da bi se navedenim mjestima omogućio pristup i vanjskim radnicima.

Autori izvještaja napominju da vozačka profesija podliježe obavezi poštivanja odredbi nacionalnog i zakonodavstva EU u pogledu registracije vremena rada i odmora i aktivnosti.

U međuvremenu, paradoksalno, „nijedan od navedenih zakonskih akata ne predviđa odredbe za zaštitu i osiguranje sigurnih uslova rada profesionalnih vozača na mjestima utovara i istovara u logističkim centrima“.

Veliki troškovi

U izvještaju se poziva ne samo na promjenu zakona, već i na pripremu društvenih objekata i toaleta za vozače . Predstavljeno je i nekoliko projekata koji mogu poslužiti kao inspiracija menadžerima logističkih centara i parkinga. Jedna od njih je izgradnja sanitarnih čvorova od montažnih elemenata.

Ovaj trend je posebno uočljiv u sektoru modularnih toaleta postavljenih u javnim gradskim prostorima, posebno u parkovima, trgovima ili u centrima velikih gradova“, navode autori izvještaja.

Funkcionalnost zgrada se ne razlikuje od općeprihvaćenih standarda. Zadovoljavaju sve sigurnosne standarde, a prilagođeni su i zdravstvenim i sigurnosnim propisima i propisima protiv požara. Dobivena zgrada odlikuje se visokim nivoom performansi i opremljena je svom potrebnom opremom. Ovako pripremljeni toaleti su pogodni za upotrebu dugi niz godina.

Modularni toaleti su moderno rješenje vezano za uštedu. Elemente karakterišu visoki parametri i njihova proizvodnja se može ponoviti. Osim toga, odabir gotovih elemenata je način da se smanje operativni troškovi“, navodi se u izvještaju

Na fotografijama ispod prikazan je modularni toalet koji se može koristiti u logističkim centrima.

Problem sa prostorom

Na postojećim lokacijama teško je izdvojiti dodatni prostor za smještaj vozačkog toaleta. Autori izvještaja sugeriraju da je efikasno rješenje za nastale barijere u pristupu sanitarnim čvorovima prebacivanje tereta pronalaženja korisnog prostora na druge lokacije, poput parkinga napravljenih u ekonomskim zonama .

Izvještaj daje nekoliko primjera dobro razvijenih lokacija. Fotografije ispod ilustruju obezbeđen parking i društvene sadržaje.

Primjer efikasno implementiranog rješenja za pripremu parking mjesta je modernizovani parking u Frechenu u Njemačkoj, čiju sigurnost potvrđuje drugi nivo TAPA certifikata. Lokalitet je renoviran – napravljeno je rešenje da je dvozonski parking (zona slobodnog pristupa i obezbeđena zona) povezan sa novom benzinskom pumpom, gde su sanitarni i kućni sadržaji spremni za vozače. Opremljen je savremenom tehnologijom, uključujući sistem identifikacije vozila na ulazu i izlazu na osnovu kamera koje snimaju registarske tablice.

Preporuke

U izvještaju je pripremljeno i nekoliko preporuka za kompanije i vlade o tome kako poboljšati sanitarne uslove vozača. U zemljama EU postoje sindikati vozača koji pokreću akcije u cilju poboljšanja kvaliteta rada vozača. Stoga autori izvještaja preporučuju uspostavljanje saradnje sa udruženjima i nevladinim organizacijama drugih zemalja i razmjenu iskustava.

Pored toga, preporučuje se nastojanje pokretanja dijaloga sa domaćim i stranim institucijama, vodeći računa o mogućnostima izmjene zakonske regulative i pripremanju zajedničkih prijedloga, promoviranju izvodljivih i modernih rješenja (modularni toaleti, informatička rješenja koja kombinuju skladišne ​​procese, upravljanje voznim parkom i praćenje tereta).Zadnje objavljeno

Predstavljamo

Ne možete kopirati sadržaj ove stranice