Italija značajno povećava saobraćajne kazne; Vozačima koji voze pod dejstvom alkohola može se oduzeti dozvola do 30 godina

Objavljeno:

Italija značajno pooštrava kazne koje se primjenjuju na prekršitelje saobraćaja. Italijanska vlada dala je zeleno svjetlo projektu reforme regulacije cestovnog saobraćaja ( StVO ) koji predlaže strože kazne u vezi sa upotrebom alkohola i droga od strane vozača, prekoračenjem ograničenja brzine i korištenjem mobilnih telefona za volanom.

Evo najvažnijih promjena koje donosi novi normativni akt:

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje

Za ovaj prekršaj kazna je povećana sa 165 – 660 evra na 422 – 1.697 evra. Vozačka dozvola će takođe biti suspendovana na period od petnaest dana do dva meseca. Ukoliko se prekršaj ponovi u roku od dvije godine, vozaču prijeti kazna do 2.588 eura, oduzimanje dozvole na tri mjeseca i do deset kaznenih bodova.

Prekoračenje ograničenja brzine

Prekoračenje brzine može dovesti do kazne do 1.084 eura. Ponovljeni prekršaji u roku od godinu dana mogli su dovesti do oduzimanja vozačke dozvole na trideset dana (ranije petnaest dana). Iste kazne vrijede za prolazak na crveno svjetlo ili nevezivanje pojasa.

Ilegalno parkiranje

Parkiranje na mjestima za invalide će se povećati na 330-990 eura (trenutno između 165 i 660 eura). Parkiranje u trakama koje koriste vozila javnog prevoza kažnjava se sa 165 do 660 evra (ranije od 87 do 344 evra).

Konzumiranje alkohola ili droga tokom vožnje

Vozači koji voze pod uticajem alkohola ili drugih zabranjenih supstanci mogu biti kažnjeni oduzimanjem vozačke dozvole na tri godine. Međutim, treba napomenuti da se za ponovljene prekršaje zabrana vožnje primjenjuje na period do 30 godina.

Zadnje objavljeno

Predstavljamo

Ne možete kopirati sadržaj ove stranice