Izuzeća od vremena vožnje i odmora u Evropi: kada se, šta i koliko može prekoračiti?

Objavljeno:

Evropska komisija nastoji da putem različitih veb-stranica detaljno i jasno prezentuje informacije važne za poslovanje na teritoriji Evropske unije. Jedna od njih je i stranica Your Europe (europa.eu/youreurope) putem koje se mogu pronaći kako konkretne praktične informacije za preduzeća, predstavljene na jednostavan način ili kroz primere, tako i linkovi ka drugim relevatnim sajtovima EU tela ili nacionalnih vlasti. 

U sekciji posvećenoj ljudskim resursima, Your Europe bavi se i pitanjem važnim za zapošljavanje radnika u drumskom saobraćaju: kako su definisani vreme vožnje i odmora, u kojim situacijama je prekoračenje vremena dozvoljeno, kakve su obaveze poslodavaca itd. 

Nedeljno radno vreme

Ako zapošljavate radnike koji se bave poslovima drumskog saobraćaja, morate osigurati da se pridržavaju standarda Evropske unije o prosečnom nedeljnom radnom vremenu od 48 sati.

Smatra se da zaposleni radi ukoliko:

 • obavlja aktivnosti drumskog prevoza (kao što su vožnja, utovar i istovar, pomoć putnicima pri ulasku i izlasku iz vozila, čišćenje i tehničko održavanje, praćenje utovara i istovara robe, administrativne formalnosti)
 • nema slobodnog vremena i od njega se traži da čeka na svom radnom mestu/u vozilu, na primer tokom perioda utovara ili istovara).

! Ako radite sami za sebe kao vozač, u radno vreme možete računati aktivnosti tokom kojih ste u obavezi da budete na svom radnom mestu ili u svom vozilu, na raspolaganju klijentu ili obavljate transportne aktivnosti.

Kao poslodavac, zapamtite da vaši zaposleni mogu voziti prosečno najviše 9 sati dnevno. Međutim, možete produžiti dnevno vreme vožnje na najviše 10 sati i ne više od dva puta nedeljno. Vaši vozači ne mogu da voze više od 56 sati nedeljno i njihovo ukupno dvonedeljno vreme vožnje ne može da pređe 90 sati.

Možete produžiti radno vreme, ako je potrebno, na najviše 60 sati u jednoj nedelji. Ovo produženje je moguće samo ako vaši zaposleni rade u proseku 48 sati nedeljno tokom perioda od 4 meseca.

PRIMER: 

To se, na primer, odnosi na situacije poput one kada angažujete vozača da preveze vašu robu u drugu zemlju EU i kada on u toku jedne nedelje vozi 56 sati i 4 sata dodatno koristi za održavanje vozila, što je ukupno 60 sati. Da bi bio u skladu sa pravilima EU o prosečnom nedeljnom radnom vremenu od 48 sati, vozač mora da radi manje od 48 sati tokom sledećih nedelja nakon ovog zadatka u okviru referentnog perioda od 4 meseca.

Pravila EU o vremenu vožnje i odmoru primenjuju se na vozila koja:

 • prevoze robu i imaju najveću dozvoljenu masu veću od 3,5 tone, ili
 • prevoze putnike i imaju kapacitet od najmanje 10 sedišta, uključujući vozača

Pauze tokom radnog dana

Vaši zaposleni ne bi trebalo da rade duže od 6 uzastopnih sati bez pauze. Ako vaši zaposleni rade između 6 i 9 sati, imaju pravo na pauzu od najmanje 30 minuta. Ako rade duže od 9 sati, imaju pravo na pauzu od najmanje 45 minuta

Nakon perioda vožnje od 4,5 sata, morate osigurati da vaši vozači uzmu neprekidnu pauzu od najmanje 45 minuta. Alternativno, ova pauza se može podeliti na dva dela: prva pauza u trajanju od najmanje 15 minuta, a zatim druga pauza od najmanje 30 minuta.

Noćni rad

Noćni rad je svaki rad koji se obavlja noću. Prema pravilima EU, noćni rad se odnosi na period od najmanje 4 sata između 00:00 i 07:00 časova. Međutim, ovaj period varira u različitim zemljama EU.

Ako vaši zaposleni rade u određenom periodu od najmanje 4 sata između 00:00 i 07:00, oni se smatraju radnicima koji rade noću. Ako rade noćni posao, vaši zaposleni ne mogu imati više od 10 sati radnog vremena u pojednačnom periodu od 24 sata.

PERIODI ODMORA

Dnevni periodi odmora

Svojim zaposlenima morate garantovati redovan dnevni odmor od najmanje 11 uzastopnih sati. Možete smanjiti period odmora na 9 sati najviše 3 puta između bilo koja dva nedeljna perioda odmora. Vozač može da podeli redovni dnevni odmor na dva dela: prvi deo mora da bude najmanje 3 sata, drugi deo najmanje 9 sati, tako da zbir ta dva dela mora biti najmanje 12 sati.

! Vozači moraju da završe dnevni odmor u roku od 24 časa od početka radnog dana.

Nedeljni odmor

Vozači koji imaju neprekidan odmor od 45 sati ili više moraju da se odmaraju u odgovarajućem smeštaju, prilagođenom polovima, sa adekvatnim prostorijama za spavanje i sanitarnim čvorovima, a ne u vozilu. Kao poslodavac, morate da pokrijete troškove takvog smeštaja.

Vaši zaposleni treba da imaju neprekidan odmor od 45 sati nedeljno, koji možete smanjiti na 24 sata svake druge nedelje. Ako smanjite nedeljni odmor, morate se dogovoriti sa zaposlenima o kompenzacionom periodu odmora.

Kada pravite raspored rada zaposlenog, morate osigurati da ima 45 neprekidnih sati odmora nakon 6 dana vožnje i najmanje 24 sata svake druge sedmice.

Vaši zaposleni mogu da koriste skraćeni period odmora samo svake druge nedelje ako im nadoknadite smanjenje ekvivalentnim periodom odmora pre kraja treće sledeće nedelje. Ovu nadoknadu morate priložiti uz drugi period odmora od najmanje 9 sati.

POSEBNA PRAVILA ZA VOZAČE KOJI PREVOZE ROBU

Posebna pravila koja važe za vozače koji se bave međunarodnim prevozom robe:

 • Vozači mogu da koriste dva uzastopna skraćena nedeljna odmora u inostranstvu, pod uslovom da u bilo koje 4 uzastopne nedelje uzmu najmanje 4 nedeljna perioda odmora. Najmanje dva od tih perioda odmora moraju biti redovni nedeljni periodi odmora.
 • Nakon dva uzastopna smanjena nedeljna odmora, morate organizovati povratak vašeg vozača tokom treće nedelje.
 • U okviru treće nedelje, kompenzaciono vreme odmora mora da prethodi i uzima se zajedno sa redovnim nedeljnim periodom odmora

POSEBNA PRAVILA ZA VOZAČE KOJI PREVOZE PUTNIKE

 • Ako vaši vozači autobusa povremeno prevoze putnike i voze se najmanje 24 sata uzastopno u drugoj zemlji EU ili van EU, mogu da odlože nedeljni odmor. Oni mogu da čekaju do 12 dana da ga uzmu, počevši od kraja poslednjeg uzetog nedeljnog odmora. Ovo pravilo je takođe poznato kao „pravilo 12 dana“ i primenjuje se samo kada je vozilo opremljeno digitalnim ili pametnim tahografom.

Vozači mogu da koriste svoje skraćene nedeljne periode odmora:

 • najmanje 45 sati pre putovanja
 • najmanje jedan redovni i jedan skraćeni nedeljni odmor (69 sati), ili dva redovna nedeljna perioda odmora (45 sati + 45 sati), nakon putovanja
 • Vaši zaposleni mogu da koriste skraćeni period odmora samo svake druge nedelje ako im nadoknadite ekvivalentan period odmora pre kraja treće sledeće nedelje. Ovu naknadu morate priložiti uz drugi period odmora od najmanje 9 sati.
 • Ako su vaša vozila sa jednom posadom, vaš vozač mora da pravi pauzu svaka 3 sata kada vozi između 22:00 i 6:00.

PRIMER:

Imate turističku kompaniju u Sloveniji i želite da organizujete desetodnevno putovanje autobusom u Portugal, sa nekim zaustavljanjima u drugim zemljama EU. Putovanje počinje 11. aprila i završava se 21. aprila. Vaš vozač autobusa ima 48 sati odmora tokom vikenda 9. i 10. aprila i počinje da vozi 11. aprila. Prema pravilima o periodima odmora, vozaču je dozvoljeno da započne sedmični odmor nakon završetka putovanja. Međutim, taj period odmora mora početi najkasnije 12 dana nakon 11. aprila, što znači najkasnije 23. aprila.

Povratak vozača

Kao poslodavac, morate da organizujete rad i slobodno vreme vozača tako da ne budu odsutni na poslu duže od 4 nedelje zaredom.

Prema pravilima EU, mesto povratka vozača može biti:

 • službeno prebivalište vozača
 • operativni centar poslodavca
 • Na vozaču je da izabere mesto povratka. Ako vozač ne napravi izbor, tu odluku može doneti poslodavac.

TAHOGRAF
Tahograf je uređaj koji beleži:

 • vremena vožnje
 • pauze i periode odmora
 • brzinu vozila i pređenu razdaljinu
 • druge poslove ili zadatke koje obavlja vozač (kao što je utovar i istovar robe)
 • Kao poslodavac, morate osigurati da su vaši vozači obučeni da pravilno koriste tahograf. Zapise tahografa morate čuvati najmanje 1 godinu. Kopije se mogu dostaviti vozaču ili lokalnim vlastima na zahtev.

! Lokalne vlasti mogu da pregledaju tahograf u bilo kom trenutku tokom provere na putu. Otkrivene nepravilnosti snimanja mogu biti kažnjive.

Izvor: europa.eu

Zadnje objavljeno

Predstavljamo

Ne možete kopirati sadržaj ove stranice