Pooštrene provjere kamiona u Njemačkoj ‘za fer konkurenciju’

Objavljeno:

Dvije velike transportne organizacije vode kampanju za sve temeljitije inspekcije kamiona u Njemačkoj. Naravno, samo radi zaštite istočnoevropskih vozača – kažu.

BGL i BALM zahtijevaju više inspekcija drumskih teretnih prijevoznika, otkriveno je u zajedničkom medijskom materijalu dvije organizacije prošle sedmice.

"S obzirom na tekuću javnu raspravu o poštenim uslovima rada u autoprevoznici, BALM se zalaže za dosljedno procesuiranje i kažnjavanje prekršaja u okviru svog zakonskog mandata", navodi se u zajedničkom saopštenju.

Prilikom inspekcijskog nadzora na magistralnoj putnoj mreži u Njemačkoj, kao i ciljanih inspekcija na žarištu, BALM namjerava prijaviti sve uočene povrede zakona, posebno kršenja propisa o vremenu vožnje i odmora, te sprovodi odgovarajuće kaznene postupke.

U okviru nacionalne saradnje protiv neprijavljenog rada i zapošljavanja na crno, BGL namerava da intenzivno vodi kampanju protiv narušavanja konkurencije izazvanog neprijavljenim radom i zapošljavanjem na crno u sektoru transporta, špedicije i logistike, kao i za poštovanje neophodnih društvenih standarda. za dobrobit vozača.

Koliko je važna bliska razmjena informacija i saradnja između inspekcijskih organa relevantnog udruženja posebno pokazuju aktuelna dešavanja, navodi se u saopštenju, a u sljedećoj rečenici se vidi i šta se podrazumijeva pod pojmom “tekući događaji .

„Kada bi svi kupci radili sa srednjim njemačkim transportnim kompanijama, ne bi bilo situacije kao u Gräfenhausenu.Zalažemo se za poštene cijene transporta, poštene plate vozača i poštenu saradnju“, rekao je Dirk Engelhardt, glasnogovornik odbora njemačkog udruženja drumskih transportera, logistike i upravljanja otpadom.

Zadnje objavljeno

Predstavljamo

Ne možete kopirati sadržaj ove stranice