Utorak, 23 Jula, 2024
NaslovnicaPredstavljamoTrendovi u logistici i GET WM sistem za upravljanje skladištima

Trendovi u logistici i GET WM sistem za upravljanje skladištima

Upoznajemo vas sa jednim od učesnika X Godišnje Konferencije Logistike i Transporta, kompanijom Global Engineering Technologies (GET), kroz intervju sa Mihalisom Aspradakisom, Logistics Business Unit Leader-a za deo poslovanja koji se bavi logistikom.

Pre svega, izuzetno smo uzbuđeni što ste bili učesnik ovogodišnje konferencije Logistike i Transporta. Možete li nam dati više informacija o samoj prezentaciji kako bi naši čitaoci koji nisu prisustvovali konferenciji imali priliku da se upoznaju sa Vašim predavanjem?

Uzbuđenje je obostrano! Iako je GET redovno učestvovao na vašoj konferenciji kao deo publike, ovo je prvi put da smo bili u ulozi prezentera. Drago nam je da ovakav jedan događaj postoji kod nas i zadovoljstvo nam je što smo bili deo istog. U okviru naše prezentacije, poseban fokus staviili smo na trendove u logističkoj industriji kao i načine na koje skladišta mogu najbolje da se pripreme za ove promene. To se posebno odnosi na optimizaciju komisioniranja robe koji je verovatno jedan od najvažnijih procesa jer zahteva najveće angažovanje radne snage. Tu na scenu stupa i naš proizvod GET WM, softver za optimizaciju upravljanja skladištem (WMS – Warehouse Management System).

U okviru prezentacije prikazali smo mogućnosti koje GET WM pruža, kao i primere iz realnog okruženja u radu sa našim lokalnim i internacionalnim klijentima. Naši eksperti su takođe bili prisutni tokom čitavog trajanja događaja tako da smo bili u mogućnosti da popričamo sa svima koji su bili zainteresovani za optimizaciju svog biznisa.

Koji su po Vašem mišljenju najveći trendovi u logistici na svetskom nivou i kako vidite njihov uticaj na srpsko tržište?

Srbija često usvaja trendove sa nekoliko godina kašnjenja, ako se imaju u vidu razvijena evropska i svetska tržišta. Ipak, postoje i razni slučajevi gde inovacija i novi trend krenu iz Srbije. Naše trenutno iskustvo iz rada sa velikim nemačkim 3PL i logističkim kompanijama govori da će najveći trendovi u okviru logističke industrije u narednim godinama u Srbiji biti eCommerce kao i automatizacija i digitalizacija procesa. Postoji određen broj kompanija kod nas koje aktivno ulažu u razvoj i praćenje pomenutih trendova. Odličan primer je eCommerce kompanija Ananas. Za samo jednu godinu poslovanja od kad je Ananas kao servis pokrenut, postignut je neverovatan rast onlajn prodaje što kao posledicu ima pripremu za otvaranje novog skladišta kao i uvođenje novih procesa automatizacije za procesuiranje velikog broja porudžbina. GET usko sarađuje sa kompanijom Ananas na adaptaciji GET WM-a kako bismo u najvećoj mogućoj meri optimizovali njihove procese u skladištu i tako pružili maksimalnu podršku njihovom biznisu.

Kako vidite ulogu elektronske trgovine na današnjem tržištu koje se stalno menja?

Osnovne promene koje donosi eCommerce polaze od različite strukture porudžbina, koje potom utiču na sve procese u skladištu, kao i na nabavku i transport. Skladišta će primati hiljade malih porudžbina dnevno, umesto manjeg broja većih porudžbina za B2B. To praktično znači da je potrebno prilagoditi upravljanje skladištem, kako bi se povećano kretanje uskladilo sa prikladnijim metodama komisioniranja kao što su komisioniranje u talasima, komisioniranje u dva (ili više) koraka i pametni algoritmi za odlaganje robe. Pored toga, sada postoje stotine paketa dnevno koji se pripremaju i šalju, umesto par paleta ka malom broju kupaca, što usložnjava proces pakovanja i obim posla.

Danas često možemo čuti da korisnici imaju visoka očekivanja kao i da je korisničko iskustvo broj jedan prioritet za kompanije? Kakav je Vaš stav na ovu temu?

Sa novim tehnologijama i očekivanja kupaca su definitivno porasla. Vodeći primer iz sveta je svakako kompanija Amazon koja isporuku istog ili sledećeg dana drži kao standard svog poslovanja. Kako bi odgovorili ovim visokim standardima, skladištima je potreban sofisticiraniji softver za efikasnije rukovanje zalihama.

Međutim, osim digitalizacije, potrebno je izvršiti i određene organizacione promene kako bi se skratili rokovi isporuke. Iskustvo iz perioda Covid pandemije nas je naučilo da nabavka i isporuka zaliha mogu biti značajno odloženi, tako da skladišta moraju da drže sve veći broj SKU-ova, kako bi u svakom trenutku imala na raspolaganju zalihe koje treba poslati i kako bi mogla da pripreme porudžbine bez odlaganja. Kompanije su to činile dostižući krajnje granice raspoloživih kapaciteta. Pored toga, eCommerce indirektno utiče i na druge procese kao što je rukovanje vraćenom robom (povratima) – kao posledica činjenice da kupac prvi put dolazi u fizički kontakt sa proizvodom tek kada mu stigne na adresu. GET WM je zbog te potrebe razvio posebne module i procese za podršku skladištima koji se susreću sa velikim brojem zahteva za povrat robe.

Trendovi u logistici i GET WM sistem za upravljanje skladištima

Upoznajemo vas sa jednim od učesnika X Godišnje Konferencije Logistike i Transporta, kompanijom Global Engineering Technologies (GET), kroz intervju sa Mihalisom Aspradakisom, Logistics Business Unit Leader-a za deo poslovanja koji se bavi logistikom.

Pre svega, izuzetno smo uzbuđeni što ste bili učesnik ovogodišnje konferencije Logistike i Transporta. Možete li nam dati više informacija o samoj prezentaciji kako bi naši čitaoci koji nisu prisustvovali konferenciji imali priliku da se upoznaju sa Vašim predavanjem?

Uzbuđenje je obostrano! Iako je GET redovno učestvovao na vašoj konferenciji kao deo publike, ovo je prvi put da smo bili u ulozi prezentera. Drago nam je da ovakav jedan događaj postoji kod nas i zadovoljstvo nam je što smo bili deo istog. U okviru naše prezentacije, poseban fokus staviili smo na trendove u logističkoj industriji kao i načine na koje skladišta mogu najbolje da se pripreme za ove promene. To se posebno odnosi na optimizaciju komisioniranja robe koji je verovatno jedan od najvažnijih procesa jer zahteva najveće angažovanje radne snage. Tu na scenu stupa i naš proizvod GET WM, softver za optimizaciju upravljanja skladištem (WMS – Warehouse Management System).

U okviru prezentacije prikazali smo mogućnosti koje GET WM pruža, kao i primere iz realnog okruženja u radu sa našim lokalnim i internacionalnim klijentima. Naši eksperti su takođe bili prisutni tokom čitavog trajanja događaja tako da smo bili u mogućnosti da popričamo sa svima koji su bili zainteresovani za optimizaciju svog biznisa.

Koji su po Vašem mišljenju najveći trendovi u logistici na svetskom nivou i kako vidite njihov uticaj na srpsko tržište?

Srbija često usvaja trendove sa nekoliko godina kašnjenja, ako se imaju u vidu razvijena evropska i svetska tržišta. Ipak, postoje i razni slučajevi gde inovacija i novi trend krenu iz Srbije. Naše trenutno iskustvo iz rada sa velikim nemačkim 3PL i logističkim kompanijama govori da će najveći trendovi u okviru logističke industrije u narednim godinama u Srbiji biti eCommerce kao i automatizacija i digitalizacija procesa. Postoji određen broj kompanija kod nas koje aktivno ulažu u razvoj i praćenje pomenutih trendova. Odličan primer je eCommerce kompanija Ananas. Za samo jednu godinu poslovanja od kad je Ananas kao servis pokrenut, postignut je neverovatan rast onlajn prodaje što kao posledicu ima pripremu za otvaranje novog skladišta kao i uvođenje novih procesa automatizacije za procesuiranje velikog broja porudžbina. GET usko sarađuje sa kompanijom Ananas na adaptaciji GET WM-a kako bismo u najvećoj mogućoj meri optimizovali njihove procese u skladištu i tako pružili maksimalnu podršku njihovom biznisu.

Kako vidite ulogu elektronske trgovine na današnjem tržištu koje se stalno menja?

Osnovne promene koje donosi eCommerce polaze od različite strukture porudžbina, koje potom utiču na sve procese u skladištu, kao i na nabavku i transport. Skladišta će primati hiljade malih porudžbina dnevno, umesto manjeg broja većih porudžbina za B2B. To praktično znači da je potrebno prilagoditi upravljanje skladištem, kako bi se povećano kretanje uskladilo sa prikladnijim metodama komisioniranja kao što su komisioniranje u talasima, komisioniranje u dva (ili više) koraka i pametni algoritmi za odlaganje robe. Pored toga, sada postoje stotine paketa dnevno koji se pripremaju i šalju, umesto par paleta ka malom broju kupaca, što usložnjava proces pakovanja i obim posla.

Danas često možemo čuti da korisnici imaju visoka očekivanja kao i da je korisničko iskustvo broj jedan prioritet za kompanije? Kakav je Vaš stav na ovu temu?

Sa novim tehnologijama i očekivanja kupaca su definitivno porasla. Vodeći primer iz sveta je svakako kompanija Amazon koja isporuku istog ili sledećeg dana drži kao standard svog poslovanja. Kako bi odgovorili ovim visokim standardima, skladištima je potreban sofisticiraniji softver za efikasnije rukovanje zalihama.

Međutim, osim digitalizacije, potrebno je izvršiti i određene organizacione promene kako bi se skratili rokovi isporuke. Iskustvo iz perioda Covid pandemije nas je naučilo da nabavka i isporuka zaliha mogu biti značajno odloženi, tako da skladišta moraju da drže sve veći broj SKU-ova, kako bi u svakom trenutku imala na raspolaganju zalihe koje treba poslati i kako bi mogla da pripreme porudžbine bez odlaganja. Kompanije su to činile dostižući krajnje granice raspoloživih kapaciteta. Pored toga, eCommerce indirektno utiče i na druge procese kao što je rukovanje vraćenom robom (povratima) – kao posledica činjenice da kupac prvi put dolazi u fizički kontakt sa proizvodom tek kada mu stigne na adresu. GET WM je zbog te potrebe razvio posebne module i procese za podršku skladištima koji se susreću sa velikim brojem zahteva za povrat robe.

Recite nam više o GET WM -u i koje probleme rešavate klijentima ovim proizvodom?

U razgovoru sa našim klijentima najčešće se izdvajaju tri problema koja su rešili implementacijom našeg rešenja. To su uglavnom povećana brzina obuke novih radnika, koja sa našim rešenjem često traje samo jedan do dva sata, kao i značajno povećana produktivnost, gde radnici uspevaju brže i efikasnije da obavljaju tražene zadatke. Takođe, klijenti dobijaju rešenje koje u potpunosti odgovara njihovim potrebama, pre svega u procesu prijema robe, kao i razmeštaja i komisioniranja iste. Na kraju bih pomenuo i transparentnost svih kretanja robe u skladištu, koja našim klijentima omogućava da lako utvrde gde je došlo do organizacionih nepravilnosti.

Znamo da imate lokalne i međunarodne klijente koji koriste ovaj proizvod. Koja su trenutno najveća dostignuća GET WM-a?

Od internacionalnih klijenata, sarađujemo sa nekoliko velikih 3PL kompanija iz Nemačke gde smo uključeni u jedan veoma uzbudljiv projekat koji će koristiti GET WM za potrebe različitih klijenata u oblasti eCommerce-a za B2C i B2B trgovine. Na lokalnom tržištu uzbudljiv je rad na novom Ananas projektu. Pored pomenutog, raduje nas konstantan rast, unapređenje proizvoda i saradnja sa raznim partnerima u regionu kao što su Delta Holding i Nelt, ali i sa 3PL kompanijama kao što je na primer Beologis.

Kakvi su GET-ovi dalji planovi za razvoj GET WM-a?

Svakodnevno razvijamo nove funkcionalnosti i ulažemo u proizvod. Između ostalog, trenutno radimo na prediktivnoj analitici koju primenjujemo za predviđanje očekivanih povrata robe na osnovu različitih parametara kao i na novim pametnim algoritmima za grupisanje i procesuiranje porudžbina.

Na kraju, možete li nam reći nešto više o GET-u kao kompaniji? Na čemu trenutno radite? Kakvi su planovi za budućnost?

GET WM je trenutno u fokusu kao naš glavni proizvod iz oblasti logistike. Pored GET WM-a, kompanija razvija i druge module koji rade komplementarno ili mogu da se koriste i samostalno kao što su recimo ECM (sistem za service management, izveštavanje i upravljanje incidentima specijalizovan za rad u fabrikama i skladistima) i drugi logistički moduli ( na primer Gate&Yard Management, Prepacking, Track&Trace). Naš plan je da sledeće godine imamo jedno efikasno i zaokruženo TMS (Transport Management System) rešenje.

wm.getbgd.com

Slučajni Članci

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

-Oglas-

zadnje dodano

Komentari